1. Introducere

Prezenta Politic? privind fi?ierele cookies se aplic? tuturor utilizatorilor paginii de internet delivery.supporter.ro Informa?iile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea ?i administrarea cookie-urilor de c?tre SUPORTER SRL în contextul navig?rii utilizatorilor pe aceast? pagin? de internet.

2. Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul ?cookie?-uri pentru a ne referi la modulele cookie ?i la tehnologiile similare prin intermediul c?rora pot fi colectate informa?ii în mod automat. Un ?Internet Cookie? (termen cunoscut ?i sub denumirea de ?browser cookie? sau ?HTTP cookie? ori ?cookie?) reprezint? un fi?ier de mici dimensiuni, format din litere ?i numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul c?rora se acceseaz? internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emis? de un web-server c?tre un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odat? instalate au o durat? de existen?? determinat?, r?mânând ?pasive?, în sensul c? nu con?in programe software, viru?i sau spyware ?i nu vor accesa informa?iile de pe hard driverul utilizatorului pe al c?rui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din dou? p?r?i:
? numele cookie-ului
? con?inutul sau valoarea cookie-ului Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociat? web-serverului respectiv.

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experien?? mai bun? de navigare ?i servicii adaptate nevoilor ?i interesului fiec?rui utilizator în parte ?i anume pentru:

  • îmbun?t??irea utiliz?rii acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oric?ror erori care apar în timpul vizit?rii/utiliz?rii acesteia de c?tre utilizatori;
  • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizat? aceast? pagin? de internet c?tre SUPORTER SRL în calitate de de?in?tor al acestei pagini de internet;

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în leg?tur? cu modul în care se utilizeaz? aceast? pagin? de internet, SUPORTER SRL poate adopta m?suri pentru ca aceast? pagin? de internet s? fie mai eficient? ?i mai accesibil? pentru utilizatori. Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor set?ri/preferin?e stabilite de c?tre utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

  • facilitarea accesului în contul utilizatorilor;

4. Care este durata de via?? a cookie-urilor?

Durata de via?? a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Exist? urm?toarele categorii de cookie-uri care determin? ?i durata de via?? a acestora:

  • Cookie-uri de sesiune ? Un ?cookie de sesiune? este un cookie care este ?ters automat când utilizatorul î?i închide browserul.

Cookie-uri persistente sau fixe ? Un ?cookie persistent? sau ?fix? este un cookie care r?mâne stocat în terminalul utilizatorului pân? când atinge o anumit? dat? de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câ?iva ani în viitor) sau pân? la ?tegerea acestuia de c?tre utilizator în orice moment prin intermediul set?rilor browserului.

5. Ce sunt cookie-urile plasate de ter?i?

Anumite sec?iuni de con?inut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor ter?i, adic? nu de c?tre SUPORTER SRL caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de ter?i (?third party cookie-uri?).
Ter?ii furnizori ai cookie-urilor trebuie s? respecte, de asemenea, regulile în materie de protec?ie a datelor ?i Politica de Confiden?ialitate disponibil? pe aceast? pagin? de internet.

6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate urm?toarele cookie-uri:

a. Cookie-uri de performan?? a paginii de internet;
b. Cookie-uri de analiz? a utilizatorilor;
c. Cookie-uri de înregistrare;

?a. Cookie-uri de performan??              

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferin?ele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferin?elor în cazul vizit?rii ulterioare a paginii de internet nu mai este necesar?.

?b. Cookie-uri de analiz? a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informeaz? dac? un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat aceast? pagin? de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

?c. Cookie-uri pentru înregistrare Atunci când v? înregistra?i pe acest site, se genereaz? cookie-uri care memoreaz? acest demers. Serverele utilizeaz? aceste cookie-uri pentru a ne ar?ta contul cu care sunte?i înregistrat.

7. Ce tip de informa?ii sunt stocate ?i accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile p?streaz? informa?ii într-un fi?ier text de mici dimensiuni care permit recunoa?terea browserului. Aceast? pagin? de internet recunoa?te browserul pân? când cookie-urile expir? sau sunt ?terse.

8. Particularizarea set?rile browserului în ceea ce prive?te cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjant? iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceast? pagin? de internet este folosit doar de c?tre dumneavoastr?, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.
În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceast? pagin? de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luat? în considerare setarea pentru ?tergerea datelor individuale de navigare de fiecare dat? când browserul este închis.

9. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea ?i refuzul de a primi cookie-uri pot face aceast? pagin? de internet dificil de vizitat, atr?gând dup? sine limit?ri ale posibilit??ilor de utilizare ale acesteia.
Utilizatorii î?i pot configura browserul s? resping? fi?ierele cookie sau s? fie acceptate cookie-uri de la o pagin? de internet anume.
Toate browserele moderne ofer? posibilitatea de a schimba set?rile cookie-urilor. Aceste set?ri pot fi accesate, ca regul?, în sec?iunea ?op?iuni? sau în meniul de ?preferin?e? al browserului t?u.

Pentru a în?elege aceste set?ri, urm?toarele linkuri pot fi folositoare:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

FireFox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies